Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. Oferta: OR.II.2110.27.2019, OR.II.2110.2.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane współwłaściciela"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik DOS"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik pojemniki"
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja obowiązujaca od 1 marca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący do dnia 1 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja" na "Deklaracjaobowiązujaca do 29.02.2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Pawła Szkatuły złożone w dniu 23.01.2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Pawła Szkatuły złożone w dniu 23.01.2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Odwiedziny Jubilatów którzy ukończyli 90 lat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odwiedziny Jubilatów którzy ukończyli 90 lat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula_seniorzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odwiedziny Jubilatów którzy ukończyli 90 lat
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula_90-teUrodziny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o nadanie medali "za długoletnie pożycie małżeńskie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o nadanie medali "za długoletnie pożycie małżeńskie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula_medale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o nadanie medali "za długoletnie pożycie małżeńskie"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula_Pary 50,55,60,65.pdf
Dotyczy dokumentu:
Księgi akt stanu cywilnego i akta zbiorowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Księgi akt stanu cywilnego i akta zbiorowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Księgi akt stanu cywilnego i akta zbiorowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/odtworzenie)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o nazwisku dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulaRODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula RODO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 12.02.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie oraz pielęgnacja założonej zieleni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektów planów finansowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektów planów finansowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 519/FB/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektów planów finansowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów Nr 519/FB/2019
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedażyprawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowieprzy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182,1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot.sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonychw Knurowie przy ul. Granicznej, stanowicych działki nr 1549/182,1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetragów ustnychnieograniczonych.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Granicznej, oznaczonych jako działki nr 1549/182, 1550/182, 1551/182, 1552/182 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna