Rejestr zmian w biuletynie

28.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu części postępowania Nr 602/01/20 - dot. cześci 3, częsci 4 i cześci 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zbiorcze ofert - dot. postępowania Nr 602/01/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 14.01.2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 14.01.2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Komisja konkursowa w zakresie polityki społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja konkursowa w zakresie upowszechniania sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Montaż toalety publicznej w rejonie ulicy Ułanów w Knurowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Edwarda Didka złożona w dniu 27.01.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wykonania Uchwały nr XIX/243/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu w 2020 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s odwołania pani Ilony Wierzbowskiej-Pluty ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Knurowie w rejonie ulicy Kościelnej i Stawowej, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1888/144 i 1883/144
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Specjalisty Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej i Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie do wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia p.o. Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 10/BWP/2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Gminy Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów Nr 10/BWP/2020

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Pawła Szkatuły złożone w dniu 23.01.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Knurów na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbierający zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/12/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 27 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/11/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 18 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/10/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/47/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 12 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.08/9/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 3 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/46/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 2 grudnia 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/44B/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 21 listopada 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/44A/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 20 listopada 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/MA/3012.05/8/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 14 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/38A/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 17 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/38/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 17 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/37/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 17 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Zwycięstwa na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Zwycięstwa na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 6/GR/2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektów planów finansowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektów planów finansowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 519/FB/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektów planów finansowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 519_fb.pdf
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert Nr 2 na realizację zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna