Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 21.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Knurów kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/39/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/38/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 31 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/13/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 23 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/12/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 15 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/11/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 9 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 001/31/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 19 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 001/30/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 7 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 001/29/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 6 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/3012.05/10/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 5 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/28/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/27/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/9/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/24A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 11 lipca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/8/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 27 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/7/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 11 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/6/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 17 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/5/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr PK-F/NK/3012.05/4/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 4 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Płac w MOSiR Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
schemat personalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sorawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I-sza sesja Rady Miasta Knurów w dniu 21.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Relacje online z sesji Rady Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie"
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2017 roku na zadania własne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach usługowo-handlowych przy ul. Szpitalnej 8 i Dworcowej 38a w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektu budżetu Miasta Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia owartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów, położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej, oznaczonej jako działka nr 2141/60
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... następna