Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Regulamin rozpatrywania petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rozpatrywania petycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 459/OR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rozpatrywania petycji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PM Knurów 353/OR/2015
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 26.11.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 26.11.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie V edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie V edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie IV edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie III edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie II edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "Knurów - Dobre Przykłady"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród finansowych dla zawodników i trenerów którzy osiągnęli w 2013 roku wysokie wyniki sportowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2013 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2012 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III edycji konkursu pt:" Knurów-dobre przykłady".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2011 roku w zakresie twórczości artystycznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie Ogłoszeń , Konkursów, Konsultacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-SDG-01-1 Działalnośćgospodarcza - zgłoszenie wpisu do CEIDG / zgłoszenie zmiany we wpisie/ zgłoszenie zawieszenia działalności / zgłoszenie podjęciazawieszonej działalności / zgłoszenie zaprzestania działalnosci"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza–zgłoszenie wpisu do CEIDG /zgłoszenie zmiany we wpisie /zgłoszenie zawieszenia działalności /zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności /zgłoszenie zaprzestania działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 12/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów w dniu 15.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia w dniu 14.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.11.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w dniu 15.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2019/2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie poprzez zmianę jej siedziby.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie poprzez zmianę jego siedziby.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie w Miejskie Przedszkole nr 1 w Knurowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Knurowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/212/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Knurów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 11.12.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Anny Żyguły - nauczyciela kontraktowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Julii Tkocz - nauczyciela kontraktowego w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów - obowiązuje od dnia 01.01.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garażu murowanego nr 5 położonego w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości lokalowej przy ul. Jana Kilińskiego [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości lokalowej przy ul. Jana Kilińskiego [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości lokalowej przy ul. Jana Kilińskiego [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 436/GR/19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości lokalowej przy ul. Jana Kilińskiego [...] w Knurowie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
HIV/AIDS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna