Rejestr zmian w biuletynie

30.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budżetowym i Planowania Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie odwołania naboru ogłoszonego na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Budżetowym i Planowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GKRiOS - pies agresywny.odt"
Dotyczy dokumentu:
wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS -zjazd.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS - umieszczenie urządzenia.odt"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego (kiosk, schody i inne ...............*) oraz w celach innych na prawach wyłączności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS - umieszczenie urządzenia.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO GKRiOS -zjazd.odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GKRiOS -zjazd zajęcia pasa umieszczeniaurządzenia.odt
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikajacych z konieczności zachowania obowizujących norm czasu pracy w III kwartale 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalizacja zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GKRiOS -zjazd zajęcia pasa umieszczeniaurządzenia.odt"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont budynku gospodarczego wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Mickiewicza 9 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Zespołu do spraw organizacji Premii Lotnej III etapu 75 Tour de Pologne UCI World Tour - Narodowy Wyścig Niepodległości w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozpatrzenia wniosków złożonych w odpowiedzi na obwieszczenie / ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 maja 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.7.2018r. Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Radcy Prawnego w wymiarze 3/4 etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont ul. Moniusziki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/24/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 29 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/22B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 20 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/22A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 8 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/19A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 30 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14C/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 7 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 21 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie -informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. A Słoniny 3 w Knurowie oraz nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mammografia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... następna