Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OR.II.2110.7.2018r. Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Radcy Prawnego w wymiarze 3/4 etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont ul. Moniusziki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/24/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 29 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/22B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 20 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/22A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 8 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/19A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 30 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14C/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 7 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/14A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13B/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13A/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 001/13/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 21 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie -informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań 3, 8, 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 9 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkań nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. A Słoniny 3 w Knurowie oraz nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. A. Słoniny 5 w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji osobom bezrobotnym z terenu Gminy Knurów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mammografia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery ) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu ( kur nieśnych na brojlery ) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu ( kur nieśnych na brojlery ) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery ) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery ) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu ( kur nieśnych na brojlery ) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... następna