Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2018 10:01 GB Wykaz nr 11/GB/18 nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2149/87 o pow. 44 m2 położonej w Knurowie w rejonie ulicy Powstańców przewidzianej do zamiany gruntów
30.11.2018 13:06 14/GB/18 Wykaz nr 14/GB/18 nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym przewidzianym do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
14.11.2018 16:41 13/GD/18 Wykaz nr 13/GD/18 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
14.11.2018 16:39 12/GD/18 Wykaz nr 12/GD/18 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
12.10.2018 13:10 10/GB/18 Wykaz nr 10/GB/18 nieruchomości lokalowej przewidzianej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
12.10.2018 13:05 9/GB/18 Wykaz nr 9/GB/18 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
27.09.2018 09:22 Wykaz nr 8/GP/18 dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 2141/53 położonej w Knurowie przy ul. Bolesława Prusa.
27.09.2018 09:19 Wykaz nr 7/GP/18 dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 2093/143 położonej w Knurowie - Krywałd przy ul. Zwycięstwa 39.
13.07.2018 11:56 Wykaz nr 6/GP/18 dot. oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, w drodze przetargu ustnego nieorganiczonego, niezabudowaną nieruchomość nr 2141/60 będącą własnością Gminy Knurów.
15.06.2018 13:09 GD Wykaz nr 5/GD/18 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonych w Knurowie przy ul. Powstańców i ul. Parkowej

1 2 3 4 5 6 następna