Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2021 16:37 Wykaz nr 14/GP/2021 nieruchomości zabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej 23, Dworcowej 25 oraz Stanisałwa Poniatowskiego 2 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
10.08.2021 15:20 13/GB/2021 Wykaz nr 13/GB/2021 nieruchomości położonej w Knurowie przy Alei Piastów przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
02.07.2021 08:54 12/GB/2021 Wykaz nr 12/GB/2021 nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Ułanów przeznaczonej do oddania w użyczenie
18.06.2021 08:29 8/GD/2021 Wykaz nr 8/GD/2021 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
17.06.2021 14:54 11/GP/2021 Wykaz nr 11/GP/2021 nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
14.05.2021 09:35 10/GP/2021 Wykaz nr 10/GP/2021 nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Tęczowej, Wincentego Witosa i Szpitalnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
06.04.2021 12:41 7/GB/2021 Wykaz nr 7/GB/21 nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
08.02.2021 13:13 Wykaz nr 6/GB/2021 nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa 6 przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Centrum Kultury w Knurowie
03.02.2021 16:43 3/GB/21 Wykaz nr 3/GB/21 nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
26.01.2021 17:25 5/GP/2021 Wykaz nr 5/GP/2021 dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Zimowej oraz przy ul. Jerzego Ziętka przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

1 2 3 4 5 6 następna