Beata Lubecka

Stanowisko
Kierownik Referatu ds. Odpadów-Komunalnych Wydział GKRiOŚ
Miejsce pracy
UM Knurów ul. dr.Floriana Ogana 5 pok.025.
Telefon
32 339-22-14
Fax
32 235 15 21